Referanser

Gjennom årenes løp har vi opparbeidet oss en solid mengde utførte oppdrag. Under ser du noen av disse.

betomg_til_fj__set_p___skulberg_g__rd (1)

Levering av betong til Skullberg Gård

  • Til fjøset på Skulberg Gård
  • Brukte produktet Makrofiber (alternativ til konstruktiv armering)
  • Samarbeid med Sika Norge As
SONY DSC

Levering til E18 mellom Momarken og Melleby

  • Levering av SV-40 betong

Levering av betong til Hæra

  • Til Hæra Bru
  • Levering av 900 kubikk betong
  • Største sammenhengende oppdrag noensinne

Levering av betong til Linnekleppen

  • Betongen ble fraktet med helikopter av Airlift AS
  • Betongmast Anlegg AS hadde jobben med antennemasten
  • Et knirkefritt samarbeid mellom tre aktører på et krevende prosjekt