Markbetong.

I oktober 2011 kom Dekorbetong og demonstrerte hvordan man legger markbetong. Lokale murere deltok under opplæringen.

Ferdig resultat!