Fossens Eftf. – Sand og stein

Fossens Eftf. er datterselskapet til Mona Betong. Fossens Eftf. og Mona Betong er leverandør av de aller fleste typer sand, singel og pukk. Under kan du se bilder fra vårt store grustak!

Vi har en stor og varierende kundemasse innenfor denne produktkategorien. Vi tar oppdrag for alt fra store landdekkende entreprenører, til privatpersoner med mindre prosjekter. Vi leverer også betydelige mengder sand og stein til kunder innenfor landbruksbransjen.

Singel/pukk er noe som er gunstig å bruke i forbindelse med blant annet oppbygging av veier og plasser, samt til drenering rundt hus. I tillegg er det også vanlig å bruke singel og pukk som fylling rundt kabler og rør. Når det kommer til sand, så er denne blant annet en viktig bidragsyter i forhold til å holde veier og gater trygge i løpet av årets kaldere perioder. Vi leverer nemlig strøsand med og uten salt, som brukes for å hindre glatte veier.

Trenger du sand, stein/pukk? Ta kontakt med oss i dag, og vi kommer frem til en løsning som passer for deg.

Våre kunder bestemmer selv om man ønsker å hente produktet selv, eller om vi skal transportere det. Vi har splitter nye betong og tippbiler med euro 6 motorer, og transportbånd som rekker hele 16 meter. Dette transportbåndet er fleksibelt i form av at man både kan bevege det til siden, samt frem og tilbake. Vi tilbyr også praktisk levering, som over gjerder/hekker, og gjennom vinduer/dører.